Stichting Catharina Halkes Fonds

Master's Programmes

About

De Stichting Catharina Halkes Fonds stelt zich ten doel onderwijs en onderzoek op het gebied van theologie in feministisch perspectief (mede) in stand te houden en te bevorderen.

De stichting dankt haar naam aan Catharina

J.M. Halkes (1920-2011). Zij was de eerste hoogleraar van de studierichting Feminisme en Christendom in Nederland, aan de Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit) van Nijmegen.

Theologie in feministisch perspectief heeft zich in Nederland zowel binnen theologische opleidingen als daarbuiten ontwikkeld. Voor de voortgang hiervan is het noodzakelijk te beschikken over eigen financiële middelen.

Global Student Satisfaction Awards 2021

GSSA 2021

The Global Student Satisfaction Awards empower students across the globe to determine the best universities of 2021. Universities with a score above 4.0 (out of 5) in any of the 8 award categories, receive Badges of Excellence. Congratulations!

Learn more about the Global Student Satisfaction Awards

Wishlist

Go to your profile page to get personalised recommendations!