Mgr. J.C. van Overbeekstichting

Master's Programmes

About

De Mgr. J.C. van Overbeekstichting wil het fundamenteel onderzoek op het gebied van de gehoorproblematiek bevorderen. Tevens wil de stichting wetenschappelijke inzichten in de praktijk van de opvoeding en opleiding van het prelinguaal dove en slechthorende kind bevorderen door middel van toegepast onderzoek. De stichting doet dit door het beschikbaar stellen van subsidies tot een maximum van € 25.000 per aanvrage, bedoeld voor kleinschalige onderzoeksprojecten of voor onderdelen van een groter project.

Global Student Satisfaction Awards 2021

GSSA 2021

The Global Student Satisfaction Awards empower students across the globe to determine the best universities of 2021. Universities with a score above 4.0 (out of 5) in any of the 8 award categories, receive Badges of Excellence. Congratulations!

Learn more about the Global Student Satisfaction Awards

Wishlist

Go to your profile page to get personalised recommendations!